Alexandria, Egypt


References

Title Summary
Demis Roussos ... Ventouris Roussos was born in Alexandria, Egypt on June ...